ประกาศ... ศสท.แจ้งเปิดระบบให้เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนใหม่ รุ่นที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 15 - 30 ตุลาคม 2560 ค่ะ.

Skip site news

Site news

Picture of Admin User
เปิดอบรมออนไลน์ รุ่น 1/2560
by Admin User - Friday, 2 December 2016, 11:09 AM
 

แจ้งผู้ลงทะเบียนเรียน รุ่น 1/2560  ระบบจะเปิดให้ผู้เรียนล็อกอินเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 ค่ะ

 
Picture of Admin User
เน็ตหลุดระหว่างทำแบบทดสอบ
by Admin User - Monday, 3 August 2015, 3:59 PM
 

ปัญหาเน็ตหลุดระหว่างทำแบบทดสอบ ทำให้ไม่แสดงผลคะแนน รีบแจ้งได้ทาง  e-mail:ict30@doae.go.th หรือโทร. 02 579 3856

 
Picture of Admin User
การตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียน
by Admin User - Friday, 8 May 2015, 10:26 AM
 

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนรุ่นที่ 2/2558  จะล็อกอินเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดเรียน  (หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2558  และหลักสูตรทั่วไป วันที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 2558) และสามารถตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียน ได้ที่แถบ Navigation เลือก My courses จะเห็นชื่อชุด...

Read the rest of this topic(11 words)...
 
Picture of Admin User
การตรวจสอบผลการเรียนและดูคะแนนสอบ
by Admin User - Friday, 8 May 2015, 10:22 AM
 

ผู้เรียนสามารถเข้าดูสถานะการเรียน โดยเข้าไปในวิชาที่ต้องการก่อน จะเห็นแถบ Navigation ทางซ้ายมือ เช่น ที่ชื่อวิชา AEK105 ให้คลิกที่ลูกศรหน้า Participants จากนั้นคลิกลูกศรที่หน้าชื่อของคุณ จากนั้นคลิกลูกศรที่หน้า Activity reports จากนั้นคลิกเลือก Outline report  หรือ Complete report  จะเห็นสถานะการ...

Read the rest of this topic(9 words)...
 
Picture of Admin User
การทำแบบทดสอบหลังเรียนทุกวิชา
by Admin User - Friday, 10 October 2014, 5:12 PM
 

แบบทดสอบปรนัย มี 10 ข้อจะต้องทำทุกข้อ  ผู้เรียนสามารถทำได้ไม่เกิน 5 ครั้งๆละ 15 นาที  (ระบบจะคิดคะแนนจากครั้งที่ได้คะแนนมากที่สุด  ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องทำแบบทดสอบติดต่อกันทั้ง  5 ครั้ง  แต่สามารถเข้าทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ระยะเวลาในการอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - ...

Read the rest of this topic(9 words)...
 
Picture of Admin User
การทำแบบทดสอบก่อนเรียนทุกวิชา
by Admin User - Friday, 10 October 2014, 5:10 PM
 

แบบทดสอบปรนัย มี 10 ข้อจะต้องทำทุกข้อ  ผู้เรียนสามารถทำได้ 1 ครั้ง ภายใน 15 นาทีเท่านั้น  

 
Picture of Admin User
การเข้าดูวีดิทัศน์บทเรียน
by Admin User - Thursday, 3 April 2014, 2:26 PM
 

 การเข้าดูวีดิทัศน์บทเรียน แนะนำให้เข้าเรียนโดยใช้โปรแกรม google chrome ครับ

 
Picture of Admin User
วิธีการและขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2557
by Admin User - Thursday, 6 March 2014, 2:09 PM
 

วิธีการ

1. ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์โดยผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ตามลำดับหัวข้อหรือเรียงตามบทเนื้อหาวิชาที่ได้กำหนดไว้ 

2. ผู้เรียนต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC , Notebook , Tablet , Smart Phone เป็นต้น

3. ผู...

Read the rest of this topic(59 words)...
 
Picture of Admin User
แจ้งผู้เรียนทราบ...ปัญหาการทำแบบทดสอบ
by Admin User - Monday, 2 December 2013, 9:50 AM
 

ถ้ามีปัญหาการทำแบบทดสอบ เช่น อินเตอร์เน็ตขัดข้องระหว่างการทำแบบทดสอบ  ทำให้มีผลต่อระยะเวลาและผลคะแนน  ขอให้รีบแจ้ง โทร. 02 579 3856  , 02 9406028-9  ,e-mail: ict30@doae.go.th , e-mail: jimdoae@gmail.com , แจ้งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่หน้าเว็บ  หรือแจ้งผ่านระบบข้อความ message.

 

Read the rest of this topic(18 words)...
 
Picture of Admin User
การดูผลคะแนนแบบทดสอบรายวิชา
by Admin User - Thursday, 8 August 2013, 11:28 AM
 

ผู้เรียนสามารถดูผลการทำแบบทดสอบ  โดยไปที่ My Courses เลือกวิชาที่ต้องการก่อน  แล้วดูที่แถบ Settings เลือก Grades ระบบจะแสดงคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลังเรียนของผู้เรียน (ถ้ายังไม่ทำแบบทดสอบ  จะไม่เห็นคะแนน)